Vaksinasjon mot japansk hjernebetennelse

Jeg har noen spørsmål ang. japansk hjernehindebetændelse.Hvis man tidligere har fått vaksinen, er det så nødvendig å gjenta vaksinasjonen?

Jeg har nemlig latt meg fortelle at vaksinen ikke er helt uproblematisk og jeg har allerede vært vaksinert to ganger tidligere.

Et annet spørsmål går på hvordan man diagnostiserer japansk hjernehinnebetennelse?

Og hvor mange tilfeller av syke dansker er det registrert gjennom de siste ti årene

Det kommer an på om du er vaksinert med 2 eller 3 stikk, og hvor lang tid siden det er, du er vaksinert.

Hvis dus ammenelagt over livet din har fått fem vaksinasjoner, er det med svært stor sannsynlighet unødvendig å få flere vaksinasjoner overhodet.

Meg bekjent er det over de siste 15 årene funnet mindre enn 5 skandinaver med japansk hjernebetennelse, i hvert fall diagnostisert etter hjemkomsten.

Flere kan være blitt syke i Asia, uten at vi vet det.

Risiko vet vaksinasjon mot japansk hjernebetennelse

Les også http://www.webforumet.no/nytte/om-japansk-hjernebetennelse/

Kan du fortelle oss om det er noen risiko ved vaksinasjon mot japansk hjernebetennelse

Det er bivirkninger ved alle vaksiner, selv om de for det meste er sjeldne.

Hyppist sees ved vaksinasjon mot japansk hjernebetennelse allergiske reaktiner i form av udslef eller lett feber.

Derfor skal man bare vaksinere hvis man vurdere at risiko for å få sykdommen er større enn risiko for alvolrige bivirkninger ved vaksinasjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *